Ansatte

Klart Du Kan Trafikkskole AS

Om KlartDuKan Trafikkskole AS

Fyll ut følgende steg for registrering
1. Navn OG fødselsdato
2. Telefonnummer og din e-post
3. Manuell eller automat?
4. Når ønsker du å starte? Når har du evt. fritimer?

VIKTIG -
Er du under 18 år trenger vi kontakt informasjon på foresatt:
(Navn, fødselsdato, e-post og mob.nr)

Vi kontakter deg for å sette opp en avtale

Marita Dagsland

Marita Dagsland
Faglig leder

Underviser i klasse
B, BAut, TG, AM147

473 44 145

post@klartdukantrafikkskole.no

Pia Helene Brovold

Pia Helene Brovold
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, BAut, TG, AM147

976 29 013

post@klartdukantrafikkskole.no

Tobias Rova

Tobias Rova
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, BAut, TG, AM147

468 97 073

post@klartdukantrafikkskole.no

Endre Eiklid Bratberg

Endre Eiklid Bratberg
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, BAut, TG, AM147

940 80 701

post@klartdukantrafikkskole.no

Karoline Dahl Abelsen

Karoline Dahl Abelsen
Trafikklærer

Underviser i klasse
B, BAut, TG, AM147

940 80 701

post@klartdukantrafikkskole.no

Messenger